band1中學排名
尋・校園

2019香港BAND1中學最新排名TOP100

不經不覺,揀中學的時間到啦。今次小編綜合全港所有資助、直資及官立中學,為大家搜羅2019全港100間最TOP排名的Band1中學,包括多間傳統名校。唔知入面有無你的心水學校呢?Tutor Circle 尋補為你提供數間Band One名校的概覽,包括曾培養出會考及DSE狀元的傳統名校。 分享俾你嘅朋友喇!

尋・校園

文憑試考生注意!放榜前夕4大準備

計埋中英文口試,歷時3個月嘅DSE終於捱過左。文憑試過後,同學以為可以暫時放低心頭大石,但考完又有另一個問題要煩惱。萬一考得唔好,放榜果日見到張成績表點算好?又或者以為冇事,但一出黎發現大失預算,各科失手跌晒level,咁果日要點做?Tutor Circle 尋補話你知放榜當日應該有咩要準備! 分享俾你嘅朋友喇!

e app 交錢
尋・學習, 尋・學術

E-App點樣交錢?報完E-App仲洗唔洗報Jupas?

不少同學都在擔心升學的問題,而除了聯招(Jupas)報名以外,有一些同學也會考慮經E-App(專上課程電子預先報名平台)「留位」。同學可以先在E-App瀏覽課程資料,然後報讀選定的課程;或是在E-App選報課程時,直接檢視課程資料。今天Tutor Circle 尋補就向各位同學作個E-App的簡單介紹。 分享俾你嘅朋友喇!

校長介紹
尋・分享

【校長推薦計劃】何種因素決定校長推薦的重要性?

校長推薦計劃鼓勵學生參與更多課外活動,假若學生認為自己在課外活動有一定表現的話,便可向學校自薦申請成為受薦人。有人說此校長提名對大學入學有著決定性的影響,亦有人說學校舉薦沒有任何作用,究竟在什麼情況下此計劃才會幫助到學生?以下Tutor Circle 尋補為各位讀者搜羅了有關學校提名的相關資料。 分享俾你嘅朋友喇!

叩 門 信
尋・分享

派位結果未如理想,怎樣寫叩門信才能入讀心儀學校?

在小學自行派位的計分制下,不是每個小朋友都可以在第一輪就被心儀的小學取錄,而第二階段的統一派位競爭激烈,亦不是人人都那麼幸運獲派第一志願,若然真的不幸獲派不大喜歡的學校,很多家長都會選擇帶著小朋友去其他學校「叩門」,希望可以獲取一個名額供子女入讀好的小學。而「叩門」必備的「叩門信」,各位家長又知道該怎樣才能打動校長的心嗎?跟Tutor Circle 尋補一起看看「叩門信」該怎樣寫吧。 分享俾你嘅朋友喇!

留意我地嘅專頁!