DSE宣佈延期一個月,取消中英文科口試。雖然咁樣嘅安排打亂咗咁多位同學嘅計劃,但為大家嘅健康着想,呢個係迫不得而嘅選擇。既然無法改變現況,我地就要好好面對。咁究竟點先可以好好準備?又有啲咩改咗?今日就等我地Tutor Circle尋補話你知啦!