SSSDP,即是「指定專業/界別課程資助計劃」。這是政府在2015/16學年所推出的資助計劃,每屆大概有1,000名學生受惠。直至2018/19學年,資助學額已經大幅增加至3000名。而在2019/20學年,政府更會將計劃擴大至自資副學位,屆時更預算會有4000名學生受惠。SSSDP資助計劃讓各位同學有更多機會入讀有興趣、或是心儀的課程,所以各位同學在填選JUPAS時亦不妨留意一下。以下是筆者為各位蒐集整理的一些資料,希望可以透過Tutor Circle 尋補讓各位更加了解SSSDP課程。

1.計劃目的

根據JUPAS網頁所提供,SSSDP是為了善用自資院校,例如香港公開大學、香港恆生大學、珠海學院等等的學位供應,增加資助學士學位課程的學額,令到更多同學可以修讀學位課程。再者,此資助計劃亦可以提供不同以及多元化的升學機會給同學,令到他們可以選出最合適自己的課程,為自己的前程作好打算。另外,在各業界方面,SSSDP計劃亦能夠為一些人手短缺的行業培育更多人才,例如醫護行業、創意設計等等,以配合香港職缺的需要。

sssdp計劃 1 - 專業資助計劃

以上就是此計劃的目標。

歡迎透過GRWTH Pay使用消費券繳付學費

2.提供課程的院校及課程

每所學校所提供的課程類型都有所不同,就2019/20分別有六間院校提供學士學位課程及副學位課程,以下會向各位同學簡單介紹一下參與的院校及課程。


Copyright © 2021 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。
Copyright © 2021 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。

學士學位課程

於2019/20學年,會有六間大專院校提供學士學位課程,分別是明愛專上學院、珠海學院、職業訓練局-香港高等教育科技學院、香港恆生大學、香港公開大學,以及東華學院。而課程所涵蓋的行業則包括護理、建築及工程、創意工業、電腦科學等。

副學士學位課程

於2019/20學年,明愛白英奇專業學校、香港專業進修學、香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院、香港公開大學、東華學院,以及青年會專業書院則總共提供了28個課程讓同學選擇。

sssdp計劃 2 - 指定界別資助計劃
此計劃幫助不同學生完成學業。

3.資助金額

由於每個課程所資助的金額都有所不同,筆者在此以一些較熱門的課程作例子,供各位參考:

據sssdp的網頁描述,護理榮譽學士、物理治療學(榮譽)理學士、職業治療學(榮譽)理學士等等的一些實驗實為本課程每年最高可以獲得72,800元的資助金額。而非實驗室為本的學士學位課程,例如電腦科學、創意工業等課程,每年最高可以獲得41,700元的資助金額。而副學士實驗室為本及非實驗室為本的課程則分別可獲得最高36,400元及20,850元的資助金額。(以上的估計金額只能作為參考,學生實際繳付的學費需以該學年學校在官方網站公佈為準)

sssdp計劃 3 - 專上教育
政府送錢給你讀書!

總結

看到這裏各位同學可能會問收生成績,由於每一個課程所要求,以及每年考生的表現都有所不同,筆者不能確實的告訴各位同學每一科的分數要求,但各位可以多留意網上的資料、細閱學友社所派發的升學指南或是參與院校開放日

 

【延伸閱讀】鯨魚都係魚?究竟hea in/唔in ive面試入唔入到?

【延伸閱讀】【校長推薦計劃】何種因素決定校長推薦的重要性?

 

此文章純屬 Blogger 個人分享,並不代表本網誌立場。

 

想追返學校進度?Tutor Circle尋補有超過10,000個三大導師,即日幫你搵一個合適既導師!

想搵 一個合適既私補老師

 

DSE讀得咁辛苦,想活用知識黎賺下外快?

想搵 好多好多私補學生

緊貼尋補 BlogFacebook  Instagram,尋補?Tutor Circle

 

Z世代 修辭手法 Ocamp
英文補習 上莊 中文補習 議論文
slp smaple 補習網 數學補習
大學五件事 綜合格式

 

*此文章純屬 Blogger 個人分享,並不代表本網誌立場。

尋補?Tutor Circle!

其他人還看了……

中學排名  呈分試  升中面試  英文補習

大學收分  Jupas  副學士  DSE筆記

大學五件事  私補價錢  Ocamp  暑期工

生日好去處  IQ題  任坐Cafe

👇🏻 緊貼最新資訊!

Tutor Circle
Facebook15k
Instagram41k
LinkedIn
Youtube
Telegram

留言