Recent Posts

行山好去處 – 一彳一亍,又越過高山又越過谷

行山好去處 – 一彳一亍,又越過高山又越過谷

行山好去處 雖然香港被稱為石屎森林, 高樓大廈起得密不透風, 令到呢個國際都會缺少一份自然氣息 但事實上, 香港大部分嘅地區都係郊野, 部分外國旅客(尤其是香港人最愛嘅日本遊客) 黎香港嘅目的係為左行山, 既然外國人都識黎香港欣賞自然景觀, 我地土生土長嘅香港人更加要試下行山。

心理學出路:讀心理學就一定識讀心?唔通要做讀心神探?

心理學出路:讀心理學就一定識讀心?唔通要做讀心神探?

心理學出路  「E〜 你讀咩科架?」 「心理學」 「嘩!咁你咪知我依家諗緊嘜囉?!😳」 「um…..😑😑😑」 好多人都覺得讀得心理學,就一定知人地個腦諗緊嘜??? 讀心理學既同學仔呢個moment 一定即刻跳出黎申冤:「我地又唔係讀心神探,我地冇超能力!!!」 咁究竟心理學係讀咩?有咩出路呢?一齊黎了解下呢個咁高深既科目啦!

住hall – 住宿舍90%會遇上既4種世界級roommate! 你又見過未?

住hall – 住宿舍90%會遇上既4種世界級roommate! 你又見過未?

宿友  新sem開咗幾個禮拜, 有位住宿舍既同學應該都已經係宿舍訓咗三四個星期啦。 唔知道訓係你身邊既rm同你又啱唔啱key呢? 我就問咗下我既朋友關於佢地既「好」rm, 佢地就話rm有啲習慣好難頂, 有啲聽完我都嚇親。 唔知道你地又有無遇上過地獄Roommate呢? 想住Hall既你,第一次要同一個唔識既人一齊住, 有冇諗過會遇到啲點樣既Roommate? 快啲一齊睇下,準備定啲心理準備啦! 宿友

poly三寶 – 仲係咪前途無可限量嘅半神科?

poly三寶 – 仲係咪前途無可限量嘅半神科?

poly三寶 講起讀書界嘅人中之龍, 讀醫讀GBus嘅神科地位必定係無可撼動, 而再數落去嘅半神科就會有poly三寶份啦。 三寶即理工嘅三大治療科 (放射治療、物理治療同職業治療), 被視為穩定高收入嘅保障。 但香港呢一代學生嘅競爭極之激烈, 即使入到三寶, 都未必可以百分之百成為成功人士。

升中面試 – 瘋狂操練面試,反而畫蛇添足

升中面試 – 瘋狂操練面試,反而畫蛇添足

升中面試 升中面試, 是學童成長的重要一環, 因為它決定了他們讀什麼學校, 遇上什麼朋友。 而更重要的是, 入讀一間好的中學, 等同取得半張大學入場卷。 那麼,該如何面對升中面試?